Beheer

De beheerder heeft de mogelijkheid om diverse rollen aan personen toe te kennen. Binnen de online portal zijn de volgende rollen beschikbaar:
-    Beheerder – beheer en coördinatie van het gehele verenigingsprofiel. 
-    Examinator – deze rol kan testen afnemen van alle pupillen binnen de verenigingsomgeving. 
-    Trainer – Heeft het beheer (bewerken resultaten) over de pupillen die in zijn trainingsgroep vallen. 
-    Pupillen – de Jeugdleden/ouders kunnen alleen de ‘eigen’ status inzien.